Meccsek - szigorú előírások mellett
2020. 11. 11.

Közleményt adott ki az MKOSZ.

Szigorú feltétlek mellett folytatódnak a kosárlabda bajnokságok. Erről adott ki hivatalos közleményt a szövetség.

"Az MKOSZ Elnöksége 2020. november 10-én, online értekezlet formájában tartott ülésén Magyarország Kormányának a járvány terjedése elleni küzdelem érdekében hozott intézkedéseivel összhangban módosította a sportág készültségi szintjeit:

1. A 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően – ettől eltérő rendelkezésig – a kosárlabda sportrendezvények kizárólag nézők kizárásával kerülhetnek megrendezésre. A készültségi szintek a „ZÖLD (mérkőzés és edzés csak nézők kizárásával rendezhető)” fokozatra változnak!

A nézők kizárásával megrendezésre kerülő kosárlabda mérkőzések esetén – az MKOSZ honlapján korábban közzétett COVID-19 irányelvekben rögzítettek szerint – kizárólag az alábbi személyek lehetnek jelen:

Mind a hazai, mind a vendégcsapat részéről a mérkőzés csapatnévsoraiban meghatározott legfeljebb 21-21 fő.
Mind a hazai, mind a vendégcsapat részéről további legfeljebb 4-4 fő csapatkísérő.
A mérkőzés hivatalos személyei: a játékvezetők, mérkőzés ellenőr, VB elnök és helyettesei.
Az asztalszemélyzet érvényes MKOSZ működési engedéllyel rendelkező tagjai: jegyző, időmérő, jegyző segítője, támadóidő mérő.
MKOSZ ellenőr, biztonsági ellenőr, ha az MKOSZ hivatalosan delegál ilyen megbízással rendelkező személyeket.
A hazai csapat részéről legfeljebb 3 fő érvényes MKOSZ működési engedéllyel rendelkező statisztikus.
A csapatok részéről képrögzítést végző 1-1 fő.
A hazai csapat által biztosított 1 fő orvos.
A mérkőzés lebonyolításához szükséges kiszolgáló személyzet (technikus, hangosbemondó, takarító személyzet), legfeljebb 5 fő.
A főrendező, rendezők és a biztonsági szolgálat tagjai, akik megfelelnek az MKOSZ Biztonsági szabályzatában előírtaknak.
A média képviselői, legfeljebb 6 fő (ha a vendég csapat igényli, akkor legfeljebb 2 főt ebből ők nevezhetnek meg).
NB I. osztályú felnőtt mérkőzéseken, amennyiben a felnőtt csapattal együtt utazó és mérkőzést játszó utánpótlás vendégcsapat is a helyszínen van, úgy egy (1) utánpótlás vendégcsapat jelen lehet legfeljebb 16 fővel.

A mérkőzés előtt legalább 2 órával mindkét csapatnak át kell adni (el kell küldeni) a főrendező részére a mérkőzésre a csapathoz tartozóan belépni kívánó, fenti feltételeknek megfelelő személyek listáját, amelyen fel kell tüntetni az egyes személyek nevét, beosztását, valamint a személyazonosságát igazoló okmányának számát.

Az egyidejűleg a teremben tartózkodók összlétszáma nem haladhatja meg a 100 főt.

 

2. A 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet rögzíti, hogy a „vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak”.

Ennek megfelelően, a „ sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott

edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás!

A sportszervezet gondoskodjon róla, hogy sportolói és sportszakemberei minden esetben rendelkezzenek megfelelő igazolással a sportszervezet részéről az edzésen illetve sporteseményen történő részvétellel kapcsolatban, ha a jogszabályban rögzített, egyébként korlátozás alá eső időpontokban közterületen kell tartózkodniuk!

Bodnár Péter s.k.
főtitkár"

© 2018-2024 nyikse.hu | adatkezelési tájékoztató
Pályázat